Eyl 23, 2020, 05:02 ös

Haberler:

Excel Sitesi ve Forumu yayında. ;)


Excel işlevleri - 1

Başlatan Bülent, Ekm 08, 2017, 04:24 öö

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Bülent

İşlev adı   Türü ve açıklaması
MUTLAK işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının mutlak değerini verir
GERÇEKFAİZ işlevi   Finansal:    Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
GERÇEKFAİZV işlevi   Finansal:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
ACOS işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arkkosinüsünü verir
ACOSH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ACOT işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ark kotanjantını verir
Excel 2013   
ACOTH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
Excel 2013   
TOPLAMA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Listede veya veritabanında bir toplam verir
ADRES işlevi   Arama ve başvuru:    Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
AMORDEGRC işlevi   Finansal:    Yıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir
AMORLINC işlevi   Finansal:    Her mali döneme ilişkin yıpranmayı verir
VE işlevi   Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
ARAP işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür
Excel 2013   
ALANSAY işlevi   Arama ve başvuru:    Başvurudaki alanların sayısını verir
ASC işlevi   Metin:    Karakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
ASİN işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arksinüsünü verir
ASİNH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arktanjantını verir
ATAN2 işlevi   Matematik ve trigonometri:    x ve y koordinatlarının arktanjantını verir
ATANH işlevi   Matematik ve trigonometri: Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir   
ORTSAP işlevi   İstatistik:    Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
ORTALAMA işlevi   İstatistik:    Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA işlevi   İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
EĞERORTALAMA işlevi   İstatistik:    Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
ÇOKEĞERORTALAMA işlevi   İstatistik:    Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.
BAHTMETİN işlevi   Metin:    Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
TABAN işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
BESSELI işlevi   Mühendislik:    Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)'i verir
BESSELJ işlevi   Mühendislik:    Bessel işlevi Jn(x)'i verir
BESSELK işlevi   Mühendislik:    Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)'i verir
BESSELY işlevi   Mühendislik:    Bessel işlevi Yn(x)'i verir
BETADAĞ işlevi   Uyumluluk:    Beta kümülatif dağılım işlevini verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
BETA.DAĞ işlevi   İstatistik:    Beta kümülatif dağılım işlevini verir
Excel 2010   
BETATERS işlevi   Uyumluluk:    Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
BETA.TERS işlevi   İstatistik:    Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
Excel 2010   
BIN2DEC işlevi   Mühendislik:    İkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX işlevi   Mühendislik:    İkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür
BIN2OCT işlevi   Mühendislik:    İkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
BİNOMDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
BİNOM.DAĞ işlevi   İstatistik:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
Excel 2010   
BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi   İstatistik:    Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
Excel 2013   
BİNOM.TERS işlevi   İstatistik:    Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
Excel 2010   
BİTVE işlevi   Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir
Excel 2013   
BİTSOLAKAYDIR işlevi   Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
Excel 2013   
BİTVEYA işlevi   Mühendislik:    2 sayının bit tabanlı YADA sonucunu verir
Excel 2013   
BİTSAĞAKAYDIR işlevi   Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
Excel 2013   
BİTÖZELVEYA işlevi   Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir
Excel 2013   
ÇAĞIR işlevi   Eklenti ve Otomasyon:    Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
TAVANAYUVARLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
Excel 2013   
TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
HÜCRE işlevi   Bilgi:    Hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir
   Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
DAMGA işlevi   Metin:    Kod numarası ile belirtilen karakteri verir
KİKAREDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
   Not : Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
KİKARETERS işlevi   Uyumluluk:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
   Not : Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
KİKARETEST işlevi   Uyumluluk:    Bağımsızlık sınamasını verir
   Not : Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
KİKARE.DAĞ işlevi   İstatistik:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
Excel 2010   
KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi   İstatistik:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
Excel 2010   
KİKARE.TERS işlevi   İstatistik:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
Excel 2010   
KİKARE.TERS.SAĞK işlevi   İstatistik:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
Excel 2010   
KİKARE.TEST işlevi   İstatistik:    Bağımsızlık sınamasını verir
Excel 2010   
ELEMAN işlevi   Arama ve başvuru:    Değer listesinden bir değer seçer
TEMİZ işlevi   Metin:    Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır
KOD işlevi   Metin:    Metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
SÜTUN işlevi   Arama ve başvuru:    Başvurunun sütun numarasını verir
SÜTUNSAY işlevi   Arama ve başvuru:    Başvurudaki sütunların sayısını verir
KOMBİNASYON işlevi   Matematik ve trigonometri:    Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
KOMBİNASYONA işlevi   Matematik ve Trigonometri:   
Excel 2013   Verilen sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
KARMAŞIK işlevi   Mühendislik:    Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
ARALIKBİRLEŞTİR işlevi   Metin:    Birden fazla aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ancak sınırlayıcı veya Boş Hücreleri Yoksayan bağımsız değişkenler sağlamaz.
Excel 2016   
BİRLEŞTİR işlevi   Metin:    Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
GÜVENİRLİK işlevi   Uyumluluk:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi   İstatistik:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
Excel 2010   
GÜVENİLİRLİK.T işlevi   İstatistik:    T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.
Excel 2010   
ÇEVİR işlevi   Mühendislik:    Sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
KORELASYON işlevi   İstatistik:    İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
COS işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının kosinüsünü verir
COSH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COT işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
Excel 2013   
COTH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir açının kotanjantını verir
Excel 2013   
BAĞ_DEĞ_SAY işlevi   İstatistik:    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi   İstatistik:    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BOŞLUKSAY işlevi   İstatistik:    Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
EĞERSAY işlevi   İstatistik:    Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
ÇOKEĞERSAY işlevi   İstatistik:    Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
KUPONGÜNBD işlevi   Finansal:    Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜN işlevi   Finansal:    Alış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir
KUPONGÜNDSK işlevi   Finansal:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNSKT işlevi   Finansal:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI işlevi   Finansal:    Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUPONGÜNÖKT işlevi   Finansal:    Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
KOVARYANS işlevi   Uyumluluk:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
KOVARYANS.P işlevi   İstatistik:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
Excel 2010   
KOVARYANS.S işlevi   İstatistik:    Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
Excel 2010   
KRİTİKBİNOM işlevi   Uyumluluk:    Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
CSC işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir açının kosekantını verir
Excel 2013   
CSCH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik kosekantını verir
Excel 2013   
KÜPKPIÜYESİ işlevi   Küp:    Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.
KÜPÜYESİ işlevi   Küp:    Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.
KÜPÜYEÖZELLİĞİ işlevi   Küp:    Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.
DERECELİKÜPÜYESİ işlevi   Küp:    Küme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.
KÜPKÜMESİ işlevi   Küp:    Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.
KÜPKÜMESAYISI işlevi   Küp:    Kümedeki öğelerin sayısını verir.
KÜPDEĞERİ işlevi   Küp:    Bir küpten toplam değeri verir.
TOPÖDENENFAİZ işlevi   Finansal:    İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPANAPARA işlevi   Finansal:    İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir
TARİH işlevi   Tarih ve saat:    Belirli bir tarihin seri numarasını verir
TARİHFARKI işlevi   Tarih ve saat:    Gün, ay veya iki tarih arasındaki yıl sayısını hesaplar. Bu işlev bir tarih hesaplamanız gereken yere formüllerde yararlıdır.
TARİHSAYISI işlevi   Tarih ve saat:    Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
VSEÇORT işlevi   Veritabanı:    Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
GÜN işlevi   Tarih ve saat:    Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
GÜNSAY işlevi   Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını verir
Excel 2013   
GÜN360 işlevi   Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
AZALANBAKİYE işlevi   Finansal:    Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
DBCS işlevi   Metin:    Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
Excel 2013   
VSEÇSAY işlevi   Veritabanı:    Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
VSEÇSAYDOLU işlevi   Veritabanı:    Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
ÇİFTAZALANBAKİYE işlevi   Finansal:    Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
DEC2BIN işlevi   Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX işlevi   Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür
DEC2OCT işlevi   Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
ONDALIK işlevi   Matematik ve trigonometri:    Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
Excel 2013   
DERECE işlevi   Matematik ve trigonometri:    Radyanları dereceye dönüştürür
DELTA işlevi   Mühendislik:    İki değerin eşit olup olmadığını sınar
SAPKARE işlevi   İstatistik:    Sapmaların karelerinin toplamını verir
VAL işlevi   Veritabanı:    Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
İNDİRİM işlevi   Finansal:    Bir tahvilin indirim oranını verir
VSEÇMAK işlevi   Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
VSEÇMİN işlevi   Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
LİRA işlevi   Metin:    Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
LİRAON işlevi   Finansal:    Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES işlevi   Finansal:    Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
VSEÇÇARP işlevi   Veritabanı:    Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
VSEÇSTDSAPMA işlevi   Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
VSEÇSTDSAPMAS işlevi   Veritabanı:    Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
VSEÇTOPLA işlevi   Veritabanı:    Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
SÜRE işlevi   Finansal:    Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
VSEÇVAR işlevi   Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
VSEÇVARS işlevi   Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
SERİTARİH işlevi   Tarih ve saat:    Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
ETKİN işlevi   Finansal:    Efektif yıllık faiz oranını verir
URLKODLA işlevi   Web:    URL ile kodlanmış bir dize verir
Excel 2013   
   Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
SERİAY işlevi   Tarih ve saat:    Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
HATAİŞLEV işlevi   Mühendislik:    Hata işlevini verir
HATAİŞLEV.DUYARLI işlevi   Mühendislik:    Hata işlevini verir
Excel 2010   
TÜMHATAİŞLEV işlevi   Mühendislik:    Tamamlayıcı hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI işlevi   Mühendislik:    X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
Excel 2010   
HATA.TİPİ işlevi   Bilgi:    Bir hata türüne karşılık gelen numarayı verir
EUROCONVERT işlevi   Eklenti ve Otomasyon:    Euro'yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro'ya, euro'dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür
ÇİFT işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar
ÖZDEŞ işlevi   Metin:    İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
EXP İşlevi   Matematik ve trigonometri:    e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
ÜSTEL.DAĞ işlevi   İstatistik:    Üstel dağılımı verir
Excel 2010   
ÜSTELDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Üstel dağılımı verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
ÇARPINIM işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayının faktörünü verir
ÇİFTFAKTÖR işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayının çift çarpınımını verir
YANLIŞ işlevi   Mantıksal:    YANLIŞ mantıksal değerini verir
F.DAĞ işlevi   İstatistik:    F olasılık dağılımını verir
Excel 2010   
FDAĞ işlevi   Uyumluluk:    F olasılık dağılımını verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
F.DAĞ.SAĞK işlevi   İstatistik:    F olasılık dağılımını verir
Excel 2010   
XMLFİLTRELE işlevi   Web:    Belirtilen XPath'i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür
Excel 2013   
   Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.

Bülent

BUL, BULB işlevleri   Metin:    Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
F.TERS işlevi   İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
Excel 2010   
F.TERS.SAĞK işlevi   İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
Excel 2010   
FTERS işlevi   İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
FISHER işlevi   İstatistik:    Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS işlevi   İstatistik:    Fisher dönüşümünün tersini verir
SAYIDÜZENLE işlevi   Metin:    Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
TABANAYUVARLA işlevi   Uyumluluk:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
   Excel 2007 ve Excel 2010 uygulamasında, bu bir Matematik ve trigonometri işlevidir.
TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
Excel 2013   
TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
TAHMİN işlevi   İstatistik:    Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir
   Excel 2016içinde bu işlev tahmin ile değiştirilir. DOĞRUSAL bölümü yeni Tahmin işlevleri, ancak daha önceki sürümleriyle uyumluluğunu hala kullanılabilir olduğu gibi.
TAHMİN.ETS işlevi   İstatistiksel:    Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü aracılığıyla, mevcut (geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
Excel 2016   
TAHMİN.ETS.GVNARAL işlevi   İstatistiksel:    Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür
Excel 2016   
TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK işlevi   İstatistiksel:    Excel'in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür
Excel 2016   
TAHMİN.ETS.İSTAT işlevi   İstatistiksel:    Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer döndürür
Excel 2016   
TAHMİN.DOĞRUSAL işlevi   İstatistiksel:    Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür
Excel 2016   
FORMÜLMETNİ işlevi   Arama ve başvuru:    Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir
Excel 2013   
SIKLIK işlevi   İstatistik:    Sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
F.TEST işlevi   İstatistik:    F-test sonucunu verir
Excel 2010   
FTEST işlevi   Uyumluluk:    F-test sonucunu verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
GD işlevi   Finansal:    Yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPROGRAM işlevi   Finansal:    Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
GAMA işlevi   İstatistik:    Gama işlevi değerini verir
Excel 2013   
GAMA.DAĞ işlevi   İstatistik:    Gama dağılımını verir
Excel 2010   
GAMADAĞ işlevi   Uyumluluk:    Gama dağılımını verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
GAMA.TERS işlevi   İstatistik:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir
Excel 2010   
GAMATERS işlevi   Uyumluluk:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
GAMALN işlevi   İstatistik:    Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
GAMALN.DUYARLI işlevi   İstatistik:    Gama işlevi Γ(x)'in doğal logaritmasını verir
Excel 2010   
GAUSS işlevi   İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
Excel 2013   
OBEB işlevi   Matematik ve trigonometri:    En büyük ortak böleni verir
GEOORT işlevi   İstatistik:    Geometrik ortayı verir
BESINIR işlevi   Mühendislik:    Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
ÖZETVERİAL işlevi   Arama ve başvuru:    PivotTable raporunda depolanan verileri döndürür
BÜYÜME işlevi   İstatistik:    Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARORT işlevi   İstatistik:    Harmonik ortayı verir
HEX2BIN işlevi   Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC işlevi   Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT işlevi   Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
YATAYARA işlevi   Arama ve başvuru:    Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
SAAT işlevi   Tarih ve saat:    Bir seri numarasını saate dönüştürür
KÖPRÜ işlevi   Arama ve başvuru:    Ağ sunucusunda, intranette ya da Internet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
HİPERGEOM.DAĞ işlevi   İstatistik:    Hipergeometrik dağılımı verir
HİPERGEOMDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Hipergeometrik dağılımı verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
EĞER işlevi   Mantıksal:    Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
EĞERHATA işlevi   Mantıksal:    Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir
EĞERYOKSA işlevi   Mantıksal:    İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
Excel 2013   
ÇOKEĞER işlevi   Mantıksal:    Bir veya birden fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.
Excel 2016   
   Bu işlev Mac için Excel 2016'da kullanılamaz.
SANMUTLAK işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANAL işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞKEN işlevi   Mühendislik:    Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
SANEŞLENEK işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANCOS işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANCOSH işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
Excel 2013   
SANCOT işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
Excel 2013   
SANCSC işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kosekantını verir
Excel 2013   
SANCSCH işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
Excel 2013   
SANBÖL işlevi   Mühendislik:    İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANÜS işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANLN işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10 işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2 işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANKUVVET işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
SANÇARP işlevi   Mühendislik:    Karmaşık sayıların çarpımını verir
SANGERÇEK işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir
SANSEC işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sekantını verir
Excel 2013   
SANSECH işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
Excel 2013   
SANSIN işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANSINH işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
Excel 2013   
SANKAREKÖK işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANTOPLA işlevi   Mühendislik:    İki karmaşık sayının farkını verir
SANÇIKAR işlevi   Mühendislik:    Karmaşık sayıların toplamını verir
SANTAN işlevi   Mühendislik:    Karmaşık bir sayının tanjantını verir
Excel 2013   
İNDİS işlevi   Arama ve başvuru:    Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
DOLAYLI işlevi   Arama ve başvuru:    Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
BİLGİ işlevi   Bilgi:    Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir
   Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
TAMSAYI işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
KESMENOKTASI işlevi   İstatistik:    Doğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verir
FAİZORANI işlevi   Finansal:    Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI işlevi   Finansal:    Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI işlevi   Finansal:    Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
EBOŞSA işlevi   Bilgi:    Değer boşsa, DOĞRU verir
EHATA işlevi   Bilgi:    Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
EHATALIYSA işlevi   Bilgi:    Değer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ÇİFTMİ işlevi   Bilgi:    Sayı çiftse, DOĞRU verir
EFORMÜLSE işlevi   Bilgi:    Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
Excel 2013   
EMANTIKSALSA işlevi   Bilgi:    Değer mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
EYOKSA işlevi   Bilgi:    Değer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
EMETİNDEĞİLSE işlevi   Bilgi:    Değer metin değilse, DOĞRU verir
ESAYIYSA işlevi   Bilgi:    Değer bir sayıysa, DOĞRU verir
TEKMİ işlevi   Bilgi:    Sayı tekse, DOĞRU verir
EREFSE işlevi   Bilgi:    Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
EMETİNSE işlevi   Bilgi:    Değer bir metinse, DOĞRU verir
ISO.TAVAN işlevi   Matematik ve trigonometri:    En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.
Excel 2013   
ISOHAFTASAY işlevi   Tarih ve saat:    Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir
Excel 2013   
ISPMT işlevi   Finansal:    Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
JIS işlevi   Metin:    Dizedeki yarım genişlikteki (tek baytlı) karakterleri tam genişlikteki (çift baytlı) karakterlerle değiştirir
BASIKLIK işlevi   İstatistik:    Veri kümesinin basıklığını verir
BÜYÜK işlevi   İstatistik:    Veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
OKEK işlevi   Matematik ve trigonometri:    En küçük ortak katı verir
SOLDAN, SOLB işlevleri   Metin:    Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
UZUNLUK, UZUNLUKB işlevleri   Metin:    Metin dizesindeki karakter sayısını verir
DOT işlevi   İstatistik:    Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LN işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayının doğal logaritmasını verir
LOG işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verir
LOG10 işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayının 10 tabanında logaritmasını verir
LOT işlevi   İstatistik:    Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGTERS işlevi   Uyumluluk:    Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOGNORM.DAĞ işlevi   İstatistik:    Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
Excel 2010   
LOGNORMDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORM.TERS işlevi   İstatistik:    Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
Excel 2010   
ARA işlevi   Arama ve başvuru:    Vektördeki veya dizideki değerleri arar
KÜÇÜKHARF işlevi   Metin:    Metni küçük harfe dönüştürür.
KAÇINCI işlevi   Arama ve başvuru:    Başvurudaki veya dizideki değerleri arar
MAK işlevi   İstatistik:    Bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
MAKA işlevi   İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
ÇOKEĞERMAK işlevi   İstatistiksel:    Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki en büyük değeri döndürür
Excel 2016   
DETERMİNANT işlevi   Matematik ve trigonometri:    Dizinin matris determinantını verir
MSÜRE işlevi   Finansal:    Varsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir
ORTANCA işlevi   İstatistik:    Belirtilen sayıların orta değerini verir
PARÇAAL, ORTAB işlevleri   Metin:    Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
MİN işlevi   İstatistik:    Bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
ÇOKEĞERMİN işlevi   İstatistiksel:    Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en küçük değeri verir.
Excel 2016   
MİNA işlevi   İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
DAKİKA işlevi   Tarih ve saat:    Seri numarasını dakikaya dönüştürür
DİZEY_TERS işlevi   Matematik ve trigonometri:    Dizinin matris tersini verir
D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi   Finansal:    Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
DÇARP işlevi   Matematik ve trigonometri:    İki dizinin matris çarpımını verir
MOD işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bölmeden kalanı verir
ENÇOK_OLAN işlevi   Uyumluluk:    Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi   İstatistik:    Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir.
Excel 2010   
ENÇOK_OLAN.TEK işlevi   İstatistik:    Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
Excel 2010   
AY işlevi   Tarih ve saat:    Seri numarasını aya dönüştürür
KYUVARLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
ÇOKTERİMLİ işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayı kümesinin çok terimlisini verir
BİRİMMATRİS işlevi   Matematik ve trigonometri:    Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
Excel 2013   
S işlevi   Bilgi:    Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
YOKSAY işlevi   Bilgi:    #YOK hata değerini verir
NEGBİNOM.DAĞ işlevi   İstatistik:    Negatif binom dağılımını verir
Excel 2010   
NEGBİNOMDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Negatif binom dağılımını verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
TAMİŞGÜNÜ işlevi   Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi   Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
Excel 2010   
NOMİNAL işlevi   Finansal:    Yıllık nominal faiz oranını verir
NORM.DAĞ işlevi   İstatistik:    Normal kümülatif dağılımı verir
Excel 2010   
NORMDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Normal kümülatif dağılımı verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NORMTERS işlevi   İstatistik:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORM.TERS işlevi   Uyumluluk:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir
Excel 2010   
   Not : Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NORM.S.DAĞ işlevi   İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımı verir
Excel 2010   
NORMSDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Standart normal kümülatif dağılımı verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
NORM.S.TERS işlevi   İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
Excel 2010   
NORMSTERS işlevi   Uyumluluk:    Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

Bülent

DEĞİL işlevi   Mantıksal:    Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
ŞİMDİ işlevi   Tarih ve saat:    Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir
TAKSİT_SAYISI işlevi   Finansal:    Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD işlevi   Finansal:    Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
SAYIDEĞERİ işlevi   Metin:    Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
Excel 2013   
OCT2BIN işlevi   Mühendislik:    Sekizli sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC işlevi   Mühendislik:    Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX işlevi   Mühendislik:    Sekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirir
TEK işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
TEKYDEĞER işlevi   Finansal:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKYÖDEME işlevi   Finansal:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER işlevi   Finansal:    Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKSÖDEME işlevi   Finansal:    Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
KAYDIR işlevi   Arama ve başvuru:    Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
YADA işlevi   Mantıksal:    Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
PSÜRE işlevi   Finansal:    Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
Excel 2013   
PEARSON işlevi   İstatistik:    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi   İstatistik:     Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
Excel 2010   
YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi   İstatistik:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
Excel 2010   
YÜZDEBİRLİK işlevi   Uyumluluk:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
YÜZDERANK.HRC işlevi   İstatistik:    Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
Excel 2010   
YÜZDERANK.DHL işlevi   İstatistik:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
Excel 2010   
YÜZDERANK işlevi   Uyumluluk:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
PERMÜTASYON işlevi   İstatistik:    Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
PERMÜTASYONA işlevi   İstatistik:    Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
Excel 2013   
PHI işlevi   İstatistik:    Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
Excel 2013   
SES işlevi   Metin:    Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
Pİ işlevi   Matematik ve trigonometri:    Pi değerini verir
DEVRESEL_ÖDEME işlevi   Finansal:    Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
POISSON.DAĞ işlevi   İstatistik:    Poisson dağılımını verir
Excel 2010   
POISSON işlevi   Uyumluluk:    Poisson dağılımını verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
KUVVET işlevi   Matematik ve trigonometri:    Üssü alınmış bir sayının sonucunu verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ işlevi   Finansal:    Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
DEĞER işlevi   Finansal:    Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERİND işlevi   Finansal:    İndirimli tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERVADE işlevi   Finansal:    Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL'lik nominal değerinin fiyatını verir
OLASILIK işlevi   İstatistik:    Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
ÇARPIM işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerini çarpar
YAZIM.DÜZENİ işlevi   Metin:    Metin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
BD işlevi   Finansal:    Yatırımın bugünkü değerini verir
DÖRTTEBİRLİK işlevi   Uyumluluk:    Veri kümesinin dörtte birini verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi   İstatistik:    Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
Excel 2010   
DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi   İstatistik:    Veri kümesinin dörtte birini verir
Excel 2010   
BÖLÜM işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bölmenin tamsayı kısmını verir
RADYAN işlevi   Matematik ve trigonometri:    Dereceyi radyana çevirir
S_SAYI_ÜRET işlevi   Matematik ve trigonometri:    0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RASTGELEARADA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
RANK.ORT işlevi   İstatistik:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
Excel 2010   
RANK.EŞİT işlevi   İstatistik:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
Excel 2010   
RANK işlevi   Uyumluluk:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
FAİZ_ORANI işlevi   Finansal:    Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ işlevi   Finansal:    Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
YAZMAÇ.KODU işlevi   Eklenti ve Otomasyon:    Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir
DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB işlevleri   Metin:    Metnin içindeki karakterleri değiştirir
YİNELE işlevi   Metin:    Metni belirtilen sayıda yineler
SAĞDAN, SAĞB işlevleri   Metin:    Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
ROMEN işlevi   Matematik ve trigonometri:    Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
YUVARLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar
AŞAĞIYUVARLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
YUKARIYUVARLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
SATIR işlevi   Arama ve başvuru:    Başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAY işlevi   Arama ve başvuru:    Başvurudaki satır sayısını verir
GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi   Finansal:    Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
Excel 2013   
RKARE işlevi   İstatistik:    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
GZV işlevi   Arama ve başvuru:    COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır
MBUL, ARAB işlevleri   Metin:    Metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
SEC işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir açının sekantını verir
Excel 2013   
SECH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik sekantını verir
Excel 2013   
SANİYE işlevi   Tarih ve saat:    Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
SERİTOPLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir
SAYFA işlevi   Bilgi:    Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
Excel 2013   
SAYFALAR işlevi   Bilgi:    Başvurudaki sayfa sayısını verir
Excel 2013   
İŞARET işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının işaretini verir
SİN işlevi   Matematik ve trigonometri:    Verilen açının sinüsünü verir
SİNH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Sayının hiperbolik sinüsünü verir
ÇARPIKLIK işlevi   İstatistik:    Dağılım çarpıklığını verir
ÇARPIKLIK.P işlevi   İstatistik:    Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu
Excel 2013   
DA işlevi   Finansal:    Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
EĞİM işlevi   İstatistik:    Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
KÜÇÜK işlevi   İstatistik:    Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
SQL.REQUEST işlevi   Eklenti ve Otomasyon:    Dış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak verir
SQRT İşlevi   Matematik ve trigonometri:    Pozitif bir karekök verir
KAREKÖKPİ işlevi   Matematik ve trigonometri:    (* Pi sayısının) kare kökünü verir
STANDARTLAŞTIRMA işlevi   İstatistik:    Normalleştirilmiş bir değer verir
STDSAPMA işlevi   Uyumluluk:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDSAPMA.P işlevi   İstatistik:    Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
Excel 2010   
STDSAPMA.S işlevi   İstatistik:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
Excel 2010   
STDSAPMAA işlevi   İstatistik:    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAS işlevi   Uyumluluk:    Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
STDSAPMASA işlevi   İstatistik:    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STHYX işlevi   İstatistik:    Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
YERİNEKOY işlevi   Metin:    Metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
ALTTOPLAM işlevi   Matematik ve trigonometri:    Listede veya veritabanında bir alt toplam verir
TOPLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerini toplar
ETOPLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
ÇOKETOPLA işlevi   Matematik ve trigonometri:    Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
TOPLA.ÇARPIM işlevi   Matematik ve trigonometri:    İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
TOPKARE işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir
TOPX2EY2 işlevi   Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir
TOPX2AY2 işlevi   Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
TOPXEY2 işlevi   Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
İLKEŞLENEN işlevi   Mantıksal:    Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir.
Excel 2016   
   Bu işlev Mac için Excel 2016'da kullanılamaz.
YAT işlevi   Finansal:    Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
M işlevi   Metin:    Bağımsız değişkenlerini metne dönüştürür
TAN işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının tanjantını verir
TANH işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
HTAHEŞ işlevi   Finansal:    Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHDEĞER işlevi   Finansal:    Hazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
HTAHÖDEME işlevi   Finansal:    Hazine bonosunun ödemesini verir
T.DAĞ işlevi   İstatistik:    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
Excel 2010   
T.DAĞ.2K işlevi   İstatistik:    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
Excel 2010   
T.DAĞ.SAĞK işlevi   İstatistik:    Student t dağılımını verir
Excel 2010   
TDAĞ işlevi   Uyumluluk:    Student t dağılımını verir
METNEÇEVİR işlevi   Metin:    Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
METİNBİRLEŞTİR işlevi   Metin:    Birden çok aralık ve/veya dizedeki metinleri birleştirir ve birleştirilen her metin değeri arasına belirttiğiniz bir sınırlayıcıyı ekler. Sınırlayıcı boş bir metin dizesi ise, bu işlev sonucunda aralıklar sınırlayıcı olmadan birleştirilir.
Excel 2016   
ZAMAN işlevi   Tarih ve saat:    Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI işlevi   Tarih ve saat:    Metin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürür
T.TERS işlevi   İstatistik:    Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
Excel 2010   
T.TERS.2K işlevi   İstatistik:    Student t-dağılımının tersini verir
Excel 2010   
TTERS işlevi   Uyumluluk:    Student t-dağılımının tersini verir
BUGÜN işlevi   Tarih ve saat:    Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi   Arama ve başvuru:    Dizinin devrik dönüşümünü verir
EĞİLİM işlevi   İstatistik:    Doğrusal bir eğilim boyunca değer verir
KIRP işlevi   Metin:     Metindeki boşlukları kaldırır
KIRPORTALAMA işlevi   İstatistik:    Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
DOĞRU işlevi   Mantıksal:    DOĞRU mantıksal değerini verir
NSAT işlevi   Matematik ve trigonometri:    Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
T.TEST işlevi   İstatistik:    Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
Excel 2010   
TTEST işlevi   Uyumluluk:    Student t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
TÜR işlevi   Bilgi:    Değerin veri türünü belirten bir sayı verir
UNICODEKARAKTERİ işlevi   Metin:    Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
Excel 2013   
UNICODE işlevi   Metin:    Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
Excel 2013   
BÜYÜKHARF işlevi   Metin:    Metni büyük harfe çevirir
SAYIYAÇEVİR işlevi   Metin:    Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
VAR işlevi   Uyumluluk:    Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
VAR.P işlevi   İstatistik:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
Excel 2010   
VAR.S işlevi   İstatistik:    Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
Excel 2010   
VARA işlevi   İstatistik:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARS işlevi   Uyumluluk:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
VARSA işlevi   İstatistik:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
DAB işlevi   Finansal:    Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
DÜŞEYARA işlevi   Arama ve başvuru:    Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
WEBHİZMETİ işlevi   Web:    Bir web hizmetinden alınan verileri getirir.
Excel 2013   
   Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
HAFTANINGÜNÜ işlevi   Tarih ve saat:    Seri numarasını haftanın gününe dönüştürür
HAFTASAY işlevi   Tarih ve saat:    Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
WEIBULL işlevi   Uyumluluk:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
WEIBULL.DAĞ işlevi   İstatistik:     Weibull dağılımını verir
Excel 2010   
İŞGÜNÜ işlevi   Tarih ve saat:    Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
İŞGÜNÜ.ULUSL işlevi   Tarih ve saat:    Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
Excel 2010   
AİÇVERİMORANI işlevi   Finansal:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ANBD işlevi   Finansal:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
ÖZELVEYA işlevi   Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum VEYA değerini verir
Excel 2013   
YIL işlevi   Tarih ve saat:    Seri numarasını yıla dönüştürür
YILORAN işlevi   Tarih ve saat:    Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir
ÖDEME işlevi   Finansal:    Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND işlevi   Finansal:    Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ÖDEMEVADE işlevi   Finansal:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
Z.TEST işlevi   İstatistik:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
Excel 2010   
ZTEST işlevi   Uyumluluk:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verir
   Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
© Microsoft 2017