Personel & Envanter Zimmet Takip Programı (KZTv.5)

KZT (v.5) programı ile genel olarak personel, envanter ve zimmet takibi yapılması amaçlanmaktadır.
Programın yeni versiyonu : http://programtasarim.com/zimmet-takip-programi/

ENVANTER EKRANI:

 • Resimli envanter kayıt,
 • Kopyalama yoluyla hızlıca envanter kayıt çoğaltma,
 • Kişiye veya konuma zimmetleme,
 • İmza veya arşiv için teslim tutanağı yazdırma işlemleri.

ENVANTER GİDERLERİ:

 • Tanımlanan çeşitli gider türlerini envanterlere gider olarak kaydetme ve görüntüleme işlemleri.

EXCEL’DEN ENVANTER AL:

 • Excel şablonundan hızlıca toplu envanter alıp programa kaydetme işlemi.

KİŞİLER & KONUMLAR:

 • Kişi veya konum kaydetme,
 • Kişilere alınması gereken ve alınan eğitim tanımlama,
 • Kiilere sertifika tanımlama,
 • Kişiye/lokasyona zimmetli ekipmanları listeleme, Excel’e atma, teslim formuna yazdırma,
 • Kişi veya lokasyonun geçmiş zimmet kayıtlarını görüntüleme, Excel’e atma işlemleri.

YILLIK İZİN AYARLARI:

 • Çalışma süresine göre yıllık izin tanımlama işlemi.

PERSONEL İZİN KAYITLARI:

 • Personelin izin hak edişlerini, kullanılan izinlerini görüntüleme,
 • Personele yeni izin kaydetme işlemleri.

PERSONEL MAAŞ KAYITLARI:

 • Personel maaş, banka ve hesap no tanımlama,
 • Maaştan yapılacak kesintileri görüntüleme,
 • Maaş ödeme kayıt işlemleri.

PERSONEL MAAŞ KESİNTİLERİ:

 • Personelin maaşından yapılacak/yapılan kesintileri kaydetme ve görüntüleme işlemleri.

İŞYERİ HEKİMİ:

 • İşyeri hekimi veya revir kullanımı için hasta/vaka/çağrı takibi,
 • İşe giriş ve peryodik muayene kayıtları,
 • Peryodik muayene tarihi gelen kişiler raporlama işlemleri.

RAPORLAR:

 • Kişi/konum (kişiler veya lokasyonları özelliklerine göre raporlama)
 • Envanter (Çeşitli kriterlere göre envanter raporlama)
 • Envanter geçmişi (Seçilen envanteri zimmet kayıt geçmişi)
 • Değişim ve iade (Süreli zimmet için değişmesi gereken veya iade alınması gereken envanterler raporu)
 • Envanter giderleri (Seçilen envantere ait tüm giderler)
 • Dönemsel veya türüne göre Envanter giderleri (Seçilen tarih aralığı veya envanter türüne ait tüm giderler)
 • Lokasyona göre (Kişilerin/konumların kayıtlı olduğu lokasyonda bulunan envanterlerin raporu)
 • Son kullanma tarihi raporu (Son kullanma tarihi olan envanterlerin raporlanması)
 • Rapor dökümlerinin Excel’e atılması işlemler.

AYARLAR | SEÇİMLİ ALAN AYARLARI:

 • Programda kullanılan ekranlarda hızlı kayıt imkanı için seçimli alanlara (Statü, Kategori, Alt kategori, Envanter gider türü gibi) seçenekler tanımlama işlemleri.

AYARLAR | KULLANICI YETKİ AYARLARI:

 • Programı kullacak yeni kullanıcı ekleme, silme,
 • Kullanıcı şifre oluşturma/değiştirme,
 • Kullanıcılara ekranlar için görüntüleme, kaydetme, silme yetkisi tanımlama işlemleri.

AYARLAR | FİRMA BİLGİLERİ:

 • Programı kullanan firmanın bilgilerinin kayıt işlemi.

ARTI ÖZELLİKLER:

 • ACİL DURUM İRTİBAT: Hızlı erişim için irtibat listesi.
 • HATIRLATMALAR: Günü geldiğinde, program ana ekranında gösterilecek olan hatırlatma tanımlama işlemi.
 • VERİTABANI YEDEKLEME: Mevcut veritabanını yedekleme ve yedekten geri dönme işlemi.
 • CANLI RADYO: Programı kullanırken yüzlerce canlı radyo arasından istenileni dinleme imkanı.

Kullanıma dair videolar: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHmxb8THOut5gjt8WIu6fRPQblli_dG90
Program hakkında sorularınız için mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Ek: